VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA PORTÁLU touristportal.eu

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom služby je občianske združenie Outdoor Club. Ďalej len "prevádzkovateľ".

Služba

Prevádzkovateľ prevádzkuje portál v oblasti cestovného ruchu, outdoorových športov a sociálnych sietí. Portál je prevádzkovaný a verejne dostupný na internetovej adrese www.touristportal.eu. Ďalej len "portál".

Registrácia

Registrovaným užívateľom (ďalej len „užívateľ") portálu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba vyplnením registračného formulára. Registrácia sa uskutoční automaticky.

Aktivácia profilu

Profil užívateľa sa aktivuje automaticky.

Bezplatné použitie 

Portál môže užívateľ používať bezplatne. Nesmie však propagovať obchod alebo služby. Prevádzkovateľ môže kdekoľvek na portáli umiestniť vlastnú reklamu alebo reklamu tretích strán.

Reklama

Umiestnenie reklamy na portáli je na základe dohody medzi prevádzkovateľom a treťou stranou. Reklama nesmie mať politický, náboženský ani erotický obsah.

Spôsob platby

Platené služby je možné uhradiť iba bankovým prevodom alebo vkladom na účet:  4011554357/7500 (ČSOB) v mene EUR.

Platenie poštovými poukážkami neprijímame. Upozorňujeme na správnosť vyplnenia variabilného symbolu. Pri zle zadanom variabilnom symbole alebo platení poštovou poukážkou, nie je možné Vašu platbu spárovať s Vašou objednávkou.

Platba bude v tomto prípade vrátená na Váš účet.

Ukončením portálu zo strany prevádzkovateľa nevzniká užívateľovi nárok na vrátenie platby.

Ukončenie služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie niektorej zo služieb bez uvedenia dôvodu za týchto podmienok:

1. Porušenie všeobecných podmienok portálu.

2. Obsah  je náboženského, politického, erotického alebo špekulatívneho charakteru.

3. Obsah  porušuje zákony SR, ČR alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

4. Obsah poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa.

5. Obsah priamo šíri warez alebo na tieto stránky odkazuje.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám. Poskytnuté údaje budú použité len pri vzájomnej komunikácii alebo za účelom realizácie objednaných služieb.

Užívateľovi bude na jeho žiadosť možný prístup k osobným údajom a ich oprava.

Užívateľ má právo požadovať vysvetlenie, prípadne odstránenie škody, pokiaľ si myslí, že prevádzkovateľ používa osobné údaje v rozpore so zákonom alebo ich používaním porušuje ochranu osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť všeobecné podmienky.

Prevádzkovateľ je autorom portálu, preto kopírovanie akejkoľvek časti portálu je porušovaním autorských práv.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah pridaný užívateľom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát.

Poskytovanie platených služieb je individuálne, podľa potrieb klienta, po vzájomnej dohode.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.

Prevádzkovateľ má právo odstraňovať obsah náboženského, politického, erotického alebo špekulatívneho charakteru.

Užívateľ sa zaväzuje uverejňovať iba obsah, ktorý je v súlade so zákonom a nezasahuje do práv prevádzkovateľa alebo tretích strán.

Na portáli sa môžu ukázať reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje o vašich návštevách týchto a iných webových stránkach k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú. Pokiaľ sa chcete o týchto postupoch dozvedieť ďalšie informácie a chcete vedieť, ako môžete týmto spoločnostiam zabrániť vo využívaní uvedených údajov, kliknite sem.

touristportal.eu

TouristportalTúryTuristikaVybavenieReportážeGaléria

Všetky práva vyhradené 2021, www.touristportal.eu, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu
designed by REEFE