Novinky emailom

Akcie

autotúra: slovensko - maďarským pomedzím
Trasa: Košice-Rozhľadňa Sud pred Barou-Borša-MIC/OTP bank Sátoraljaujhely-Karos,skanzen-Karcsa,kosto...
Akcie

autom po SR: potulky medzi Vihorlatom a Popriečnym
Pozývame na autotúru v nedeľu Košice - Stakčín - Kálna Roztoka - Ubľa - Hrabová Rortoka - Ru...
Akcie

autotúra: do kraja národa Matyó na hranicu 2 žúp
Autotúra ku skalným obydliam pod južné úpätie pohoria Búkk do kraja Matyó národa v nedeľu Najkratši...
Akcie

OSR: NCH Zamutovskej lokálky
Pozývame Vás za históriou lokálky v Brestovej doline.
Akcie

autotúra: slovensko - maďarským pohraničím Cserhátu - Cérovej vrchoviny
Autotúra nevšednými zákutiami a pamiatkami na oboch stranách pohraničia. Tam cez Aggtelek za objavmi...
Akcie

autotúra: do srdca maďarskej pusty cez 3 župy
Harmonogram: Košice, Železníky - 86,7km/1.20 h. Miskolc, Szilágyi Dezsô u. Miskolc, Szilágy...
Akcie

OMR: okolo Pribeníka
Pozývame Vás vlakom zdarma do slov. maď. pohraničia spoznávať pamiatky a prírodu v sobotu
Akcie

autotúra: za poznaním Cserehátu
Pozývame Vás poznávať obce Cserehátu v Ide o výročnú túru pamiatkami tohto pohraničia. Nakoľko sa ...
Akcie

OMR: údolím potoka Bózsva
Pozývame na ľahkú nenáročnú túru v do údolia potoka Bózsva. Nakoľko máme 2 h. času do odchodu spoja...
Akcie

VZ: z Alsoberecki po hrádzi do Stredy nad Bodrogom
Pozývame Vás na tretie miesto najnižšieho bodu Slovenska v
Akcie

autom po SR: cestou ikon v údolí riečky Ulička
Pozývame Vás do regiónu, ktorý zásobuje naše mesto pitnou vodou v nedeľu Auto trasa: Košice - Dargo...
Akcie

Za bylinkami na Polákovu lúku
Pozývame na zber bylín bez túry v utorok Byliny sa mokré nezbierajú kvôli množstvu účinných ...
Akcie

OSR: z Čierneho vrchu do Slivníka
Pozýveme Vás do neznámych zákutí Salašnickej brázdy v predhorí Slánskych vrchov v sobo...
Akcie

autotúra: k maďarskému trojmedziu medzi Turom a Számosom
Prírodné zákutia: Túra z Garbolc k trojrozmedziu HU-RO-UA = 2 x 1,5 km od hrádze. Na hrádzu ...
Akcie

autotúra: k nádhernému ikonostáru
Trasa autom: Košice-Skároš-Káros-most cez Tisu-Kisvárda-Baktalórántháza-Nyírbátor-Máriapôcs-...
Akcie

presun autom: ku Čertovej hati do Telekes dol.
Pozývame Vás na pešiu túru auto presunom v utorok Harmonogram: 8.00 h. Košice, Železníky -...
Akcie

VZ: na Móryho vyhliadku
Pozývame Vás v sobotu na Móryho vyhliadku do V. Tatier. Každú hodinu na 13 min. ide TEŽ do Poprad...
Akcie

OSR: cez Zvadlivú horu
Pozývame Vás pod západné svahy Kapovne do údolia Chlmca.
Akcie

KPČ: za pamiatkami Stropkova a i do jeho ZOO
Pozývame Vás za zákutiami Stropkova v piatok. ZOO park 10.00-17.00 h. so vstupným nad 15 rokov 1,50...
Akcie

presun autom do raja závrtov a jaskýň
Od Magtára cez Rákoczi u. na červenú popri potoku k jeho prameňu. Potom hore na žltú a ňou k najhlbš...
Akcie

autotúra: po trase východných Palócov v Mátre
Ideme do regiónu národa Palóc. Po našom Polovec. Palóci sa delia na západných a východných. Západn&i...
Akcie

presun autom: do zákutí Lázbérci priehrady
Košice-Turňa n/B-Perkupa-Szôlôsardó-Ragály-Serényfalva-Putnok-Uppony-Sáta-Bánytapolcsány-Bánhorváti-...
Akcie

autotúra: do brány i srdca Cserehátu
Pozývame Vás do kraja gr. kat. kostolov, kaštielov, ľudovej architektúry autom v utorok jedlo, ká...
Akcie

autotúra: k sútokom riek Slanej s Tisou i Hornádom
Košice-Seňa-Halmaj-Szentistvánbaksa-Disznókô dúlô-Rakamaz-Tiszadob-Polgár-Muhi-Sajólád-Szikszó-Seňa-...
Akcie

OSR: cez rozkvitajúce Hornádske lúky
Pozývame Vás po novej žltej miestnej značke okolím Sopotnice v utorok Ideme obdivovať chrán...
Akcie

presun autom: na Csizma kô a ku Ménes tó
Pozývame Vás do dvoch dolín NP Aggtelek za jej krásami s výstupom na Csizma kô v planine Dus...
Akcie

PSR: koncoročná - z BZ do ZOO
Pozývame Vás za flórou do BZ a faunou do BZ v sobotu 28.12.2019 v rámci PSR
Akcie

OSR: cez Isten domb a Bočiar do Sene
Pozývame Vás na historicky zaujímvý Isten domb v sobotu 22.12.2018. Už sme išli sem zo Sokol...
Akcie

autotúra: na Advent klobasky z diviny do Mikoháza
Pozývame Vás na zabíjačkový jarmok do pohraničnej obce Mikoháza v sobotu Podujatie som nedá...
Akcie

PSR: vitamínová - cez Brezovú dolinu
Pozývame Vás na PSR nenáročnú trasu so zberom v sobotu 23.112019.
Akcie

PSR: spomienková - zo Šemše do Šace cez Dúbravu
Pozývame Vás na nenáročnú vychádzku v rámci PSR v sobotu 26.10.2019 spojenú so zberom, čo les a lúka...
Akcie

PSR: jesenná - údolím Kráľovského potoka do Stračieho dolu
Pozývame Vás na ďalšiu PSR v sobotu 28.9.2019. V prípade, že sa zastavíme aj na ranči...
Akcie

OMR: vlakom za pamiatkami Miskolca s okolím
Pozývame Vás na dni kultúrneho dedičstva za pamiatkami Miskolca a na hrad Diosgyôr, ktorý je súčasťo...
Akcie

KPČ: do Hanušoviec nad Topľou za históriou
Pozývame Vás na prehliadku Hanušoviec n/T. Zároveň si pozrie,e ,úzeum v kaštieli a iné pamiatky me...
Akcie

OSR: banským chodníkom do Slančíka
Pozývame Vás na objavno-prieskumnú túru úpätím Slanských vrchov v utorok Prieskum je aj so ...
Akcie

OSR: okrajom Salašníckej brázdy
Pozývame Vás na nenáročnú túru v utorok. Cestou máme aj 2 ropíky čiže voj. bunkre z čias Po...
Akcie

PSR: letná - za bylinani na Vladárku
V rámci PSR Vás pozývame na prechádzku Slánskymi vrchmi v sobotu 22.6.2019.
Akcie

PSR: májová - z Čerešenky do Ortáš
Pozývame Vás do májovej prírody v sobotu 25.5.2019 v rámci PSR.
Akcie

OSR: ponad Medvediu dolinu do Medzeva
Pozývame Vás preskúmať lesnú magistrálu zo Žalobky ponad hradskú do Medzeva a prejsť sa mestečkom až...
Akcie

PSR: ekologická - za odpadom na rozhranie dvoch okresov
Pozývame Vás v rámci PSR do neznámych kútov okolia Kavečan v sobotu 27.4.2019.
Akcie

MHD: za prírastkami do ZOO
Pozývame Vás na nenáročnú prechádzkovú túru na Veľký piatok 19.4.2019
Akcie

OSR: údolím Vydumanca
Pozývame Vás na prvú hubársku vychádzku v utorok 9.4.2019. Pôjdeme hubárskym prechádzkovým tempom....
Akcie

OSR: z Hýľov kopca do Lorinčíka
Pozývame Vás na nenáročnä i pomerne finančne lacnú prechádzkovú túru s so zberom prvých bylín...
Akcie

PSR: jarná - cez Rengestov ku erb. stromu
V rámci PSR Vás pozývame na nenáročnú a pomerne krátku prechádzku zemetrasovým močiarom v sobotu 23....
Akcie

VZ: okolo ľadopádov Šikľavej skaly
Pozývame Vás na nenáročnú ľahkú túru proti prúdu Hornádu v Zoberieme si spiatočný do Markušoviec p...
Akcie

PSR: zimná - okolo Budovho kúta
Pozývame Vás na ľahkú prechádzku do okolia mŕtvých ramien Hornádu - do oázy ticha a odpočinku v sob...
Akcie

PSR: poznávacia - nábrežím Hornádu cez cyklo most k Amorovi
Pozývame Vás na PSR nábrežiami Hornádu v mestských častiach v sobotu 26.1.2019.
Akcie

OSR: do blízkosti rašeliniska
Pozývame Vás na rašelinisko v utorok 15.1.2019.
Akcie

KPČ: na Kamenný herbár do BZ
Pozývame Vás na výstavu do praveku na skameneliny v stredu 9.1.2019 Obedná prestávka v pokladni je ...
Pešie

KPČ: do vianočne vysvietenej ZOO
Pozývame Vás na prehliadku ZOO v stredu 2.1.2019. Ideme preto na obed, aby sme videli aj vysvieten...
Pešie

PSR: do najkrajšej obce Abova
Pozývame Vás na jasličkovú do najkrašie vyzdobenej obce Abova v sobotu 29.12.2018 v rámci PSR. Slnk...
Pešie

VSR: cez Viničnú do Kostoľan n/H.
Pozývame Vás v sobotu 22.12.2018 na prechádzkovú túru, kedy nám slnko zapadá o 15.50 h. Spoj MHD 3...
Pešie

OSR: cez Gedeónsky les a ranč na rázc. Poľov
Pozývame Vás na prechádzku v utorok 18.12.2018. Návraty: MHD 52 z Perešskej do 14.11h. na 21 a 51....
Pešie

4. OPR: za výhľadmi na Strážnu
Pozývame Vás na zber šípok v stredu 5.12.2018. Šípky síce boli, ale pre...
Pešie

26. PSR: za medom do BZ
Pozývame Vás v rámci PSR 24.11.2018 okolo štrkoviska Krásna po jeho plánovanom NCH. A potom s MHD ...
Pešie

VI: presun autom: okrajom Long lesa do Karosa
Pozývame Vás na autotúru do povodia Bodrogu v sobotu 17.11.2018. Jedno auto je plné a druhé nemám. ...
Pešie

XXV. autotúra: do okolia Boldogkôváralja
Pozývame Vás na prehliadku pamiatok i prírodných zvláštnosti Abovského podhoria v stredu 7.1...
Pešie

KPČ: za svetielkujúcimi rastlinami
Pozývame Vás BZ na svetielkujúce rastliny. Nemusíte prísť v stredu 24.10., ale v te...
Pešie

XXIV. autotúra: na nížínu Harangod cez Abovské podhorie
Pozývame Vás na 24. autotúru s 2 mikro túrami v nedeľu 21.10.2018 po dohode so šoférom. Navšt&iacut...
Pešie

3. OPR: za chuťami stredoveku
Pozývame Vás na 3. prechádzku v poradí v tomto roku a tentokrát aj s prehliadkou i koštovkou ...
Pešie

25. PSR: krása sukulentov a kaktusov
Pozývame Vás na ďalšiu PSR v sobotu 25.8.2018. ale s individuálnou prehliadkou, lebo v BZ kvitnú ka...
Pešie

24. PSR: z Ruskova cez Blažice do Bohdanoviec
Pozývame Vás na ďalšiu PSR do oblasti Hradiska v sobotu 28.7.2018 Tentokrát do oblasti Slánskych vr...
Pešie

31. OSR: nad údolím Trštianky k Čerešenke
Pozývame Vás cez lúky Trštianky do Stračieho dolu v utorok 10.7.2018. Spojíme 2 ľahké a nená...
Pešie

42. VZ: k bani Matiaška
Pozývame Vás na objavnú túru s ochutnávkou v sobotu 7.7.2018. Zastavíme sa aj na haldách, ak...
Pešie

1. ZV: medzi Myslavským potokom a Bukovcom
Pozývame Vás na 1. ZV čiže zberovú vychádzku svahom medzi Myslavským potom a Bukovcom v stredu 4.7.2...
Pešie

23. PSR: od Moňoka cez lom na NCH nad sídliskom
V rámci PSR Vás pozývame do lesov cez Viničnú v sobotu 30.6.2018. Po vlaku o 16.24 je čakačia doba ...
Pešie

XXIII. autotúra: zákutiami Zemplínskeho podhoria na ochutnávku jedál z diviny a rýb
Pozývame Vás na medzinárodný poľovnícky deň do Széphalomu v sobotu 23.6.2018. Máme 2 alterna...
Pešie

2. OPR: ponad Sikľavú skalu
Pozývame Vás v utorok 19.6.2018 lesmi i horskými úkami nad Sikľavou skalou i pod ňou za novými objam...
Pešie

39. KPČ: areálom ZOO a Dino za novými prírastkami
Pozývame Vás na prehliadku ZOO s Dino parkom v piatok 15.6.2018, lebo v oboch tohto roku pribudli no...
Pešie

30. OSR: po novej žltej do Novačian
Pozývame Vás na nedeľné popoludnie 10.6.2018 do tieňa lesa na nenáročnú túru spojenu so zberom, čo n...
Pešie

30. MHD: okolo Lojšovho dvora
Pozývame Vás na nenáročnú trasu spojenu so zberom, čo les dá v stredu 6.6.2018.
Pešie

IV. autom po SR: do súkromnej záhrady v Mlynkách deň záhrad a parkov
Pozývame Vás v rámci Dni otvorených záhrad a parkov na návštevu súkromnej záhrady zapojenej do tohto...
Pešie

III. autom po SR: k čerpačke nad Sv. Máriou
Pozývame na kvitnutie Bodrogu v sobotu 2.6.2018, ale my sme už plní. Rozhodli sme sa í...
Pešie

41. VZ: na kvitnutie Bodrogu
Pozývame Vás na mimoriadny jav v piatok 1.6.2018, dejúci sa iba 2-3 dni a 1,6. je už 3. deň. Začalo...
Pešie

22. PSR: za motýľmi do BZ
Pozývame Vás na zmenenú trasu do sveta motýľov z exotov i napoznávanie liečivých rastlín do B...
Pešie

XXII. autotúra: do miest, kde sme už boli, ale sa časom k lepšiemu zmenili
Pozývame Vás na autotúru v turičnú nedeľu 20.5.2018 pamiatkami Miskolca a Lillafuredu. Síce s...
Pešie

Do súkromnej záhrady v Mlynkách deň záhrad a parkov
Pešie

29. OSR: za bylinami pod Železný vrch
Pozývame Vás v sobotu 12.5.2018 za bylinami do prírody. Už jazdí spoj z Košíc...
Pešie

1. OPR: okolo jazerá Suchá na stavanie mája
Pozývame Vás v utorok 1.5.2018 št.sv. na stavanie mája a okolo tamojšieho jazera pred podujatí...
Pešie

21. PSR: cez Dionycu do neznáma
Pozývame Vás na PSR cez hradisko zvané Dionyca v sobotu 28.4.2018. Koštovka bylín - zubačka ...
Pešie

2. VSR: cez Holice okolo N. Hutky
Pozývame Vás na zber bylín v nedeľu 22.4.2018. Prvé jarné byliny sú nielen na trávenie, ale...
Pešie

V. presun autom: na Galyaság planinu do Varbóc
Pozývame Vás na pešie túry do NP Aggteleg na planinu Galyasagu v utorok 17.4.2018. 1. túra - I. var...
Pešie

28. OSR: pasmrčková cez Kamenčie do Poľova
Pozývame Vás na objavnú hubársku túru v sobotu 14.4.2018. Pôjdeme hubárskym tempom. Unavení...
Pešie

IV. presun autom: do Katyu rokliny
Pozývame na prieskumno objavnú túru s auto presunom do okolia Pányoku v sobotu 7.4.2018 Harmonogram...
Pešie

27. OSR: dolinou Žalobka na prieskum
Pozývame Vás objavovať Žalobku a Porče v utorok 3.4.2018 Žalobka je slepá dolina a Porče sa rozvetv...
Pešie

20. PSR: z múzea do botanickej záhrady
Pozývame Vás v náhradnom termíne do múzea i BZ v sobotu 3.3.2018 Pôvodný termín 24.2....
Pešie

1. VSR: popod Vraniu horu a Svinickú zrúcaninu
Pozývame Vás na túru Slánskymi vrchmi v sobotu 10.2.2018. Diaľnica sa blíži ku Svinici, pret...
Pešie

26. OSR: Račím potokom do raja mokradí
Pozývam Vás na mokrade do údolia býv. úzkokoľajky v nedeľu 4.2.2018. Prešli sme o 1 km viac, lebo s...
Pešie

25. OSR: cez Pinzatorky k Čerešenke
Pozývame Vás na sčasti objavnú túru Košickou kotlinou v utorok 30.1.2018. Ak nepôjdeme hore na rozh...
Pešie

19. PSR: cez Mončí potok do býv. lomu Kerko
Pozývame Vás v rámci PSR na popoludňajšiu prechádzku okolím Viničnej v sobotu 27.1.2018. Okol...
Pešie

24. OSR: ponad Kláštor cez Čičky okolo jazdiarne na H. Bankov
Pozývame Vás na objavnú trasu ponad KVP v utorok 23.1.2018. Uviedla som všetky spoje MHD, s ktorými...
Pešie

29. MHD: cez lúky Kodydonu
Pozývame na malú veľmi ľahkú poobedňajšiu prechádzkovú túru lesmi Kodydomu a lúkami Kodydonu v nedeľ...
Pešie

23. OSR: za históriou Hradovej
Pozývame na krátku nenáročnú túru svahmi Hradovej v piatok 12.1.2018. Pristúpiť môžte do MHD 16 i n...
Pešie

18. PSR: z Bankova do Košíc netradične
Pozývame Vás na 18. PSR prechádzku okolím Košíc v sobotu 2.12.2017. Touto túrou sme u...
Pešie

XXI. autotúra: Abovským podhorím do oblasti sútoku Slanej s Hornádom
Pozývame Vás na autotúru podhorím Abova v údolí Hornádu až k jeho splynutiu so Slanou ...
Pešie

17. PSR: Z Vitaliny cez Suchú dolinu do BZ
Pozývame Vás na spomienkovú 17. PSR prechádzku v sobotu 11.11.2017, lebo 17.11.2017 máme autotúru do...
Pešie

22. OSR: objavujeme lokalitu európskeho významu
Pozývame Vás na prieskum lesa navrhnutého na ochranu v v nedeľu 5.11.2017. Trasa je po rovine ľahká...
Pešie

21. OSR: výstup na Stavenčík
Pozývame Vás neznámymi zákutiami Stavenčíka v piatok 20.10.2017. Ide o prieskumno - objavnú ...
Pešie

III. presun autom: na Kerek kô a Gombos hegy
Pozývame Vás na pešie túry s auto presunom a to na Kerek kô, Gombos hegyi kalváriu s radom vinných p...
Pešie

16. PSR: Za šípkami na Stredné pece
Pozývame Vás na 16. PSR prechádzku so zberom v sobotu 7.10.2017. S MHD to bude 5 km túra a pre mot...
Pešie

38. KPČ: z Bankova do BZ
Pozývame Vás na krátku nenáročnú len 4 km túru po cyklo židovskej lesnej ceste z H. Bankova cez Čerm...
Pešie

Cez hranice do otvorených pivníc.
Pešie

40. VZ: údolím Svinky na Obišovský hrad
Pozývame Vás na Obišovský hrádok v pondelok 25.9.2017 k odhalenej pamätnej tabuli k 100. výročiu na...
Pešie

29. OMR: z rozhľadne do histor. vinných pivníc obce Kovácsvágas
Pozývame Vás na dni kultúrneho dedičstva do histor. vinných pivníc na ochutnávku i na tradičn...
Pešie

15. PSR: popod Kodydom do Poľova
Pozývame Vás na 15.PSR prechádzku okolím Košíc neznámymi chodníkmi v nedeľu 3....
Pešie

20. OSR: na guľáš do Košickej Polianky
Pozývame Vás na prieskumno-objavnú túru v sobotu 26.8.2017. Po Rešov majer to bola známa trasa, ale...
Pešie

39. VZ: magistrálou Somár - Humenec
Pozývame Vás na Somár - Humenec magistrálu v pondelok 21.8.2017. Cestou budeme zbierať, čo les dá. ...
Pešie

37. KPČ: za pamiatkami Nižnej Šebastovej a Ľubotíc
Pozývame Vás na podujatie MIC Prešov a to na objavovanie pamiatok N.Šebastovej a Ľubotí...
Pešie

XX. autotúra: krásami Cserehátu na folklórne podujatie
Pozývame Vás zákutiami Cserehátu na XX, autotúru v sobotu 5.8.2017. Košice, Železníky - Čeč...
Pešie

XIX. autotúra: do Vôrôs jaskyne v systéme Barádla a cez Szelce dolinu
Pozývame Vás na XIX. autotúru cez údolie Bodvy v piatok 21.7.2017. Moto trasa: Košice-Vôrôs tói jas...
Pešie

19. OSR: cez cintorín do lesa
Pozývame Vás na túru do lesov v okolí Malej Idy v nedeľu 16.7.2017 smerujúce na Poľov a Lorin...
Pešie

18. OSR: nad dolinou Nového potoka do Kostoľan nad Hornádom
Pozývame Vás na túru cez dva chotáre po ľavom brehu Nového potoka v utorok 4.7.2017. Podľa počasia ...
Pešie

17. OSR: novým NCH pod Kamenný hŕb do lokality Kamenné
Pozývame Vás do tieňa lesa na vzdelávaciu túru po NCH okolím Bankova v sobotu 24.6.2017. Pôj...
Pešie

16. OSR: cez Drobnú na Pštrosí fľak
Pozývame Vás na túru okolím Košíc po obede v nedeľu 18.6.2017.
Pešie

14. PSR: za krásou minerálov a motýľov
Pozývame Vás na 14.PSR do BZ na motýle a zároveň aj na burzu minerálov pred prehliadkou BZ v sobotu ...
Pešie

II. autom po SR: k trojmedziu s rozkvitaním Tisy
Pozývame Vás na autotúru v nedeľu 4.6.2017 na nevšedný úkaz dejúci sa len raz ročne za bezveterného ...
Pešie

15. OSR: z Jahodnej na Potoky
Pozývame Vás do nových lokalít v piatok 26.5.2017. Ideme overovať či tie rastliny o ktorých v...
Pešie

14. OSR: po novom NCH cez Košickú horu
Pozývame Vás na túru po novom NCH v okolí Košíc. Túra je na želanie, ale môžu sa i ost...
Pešie

13. OSR: z N. Klatova cez Rutakliu a Kamenný potok na KVP
Dnes sme absolvovali túru netradičnou trasou okolo Klatovianky na KVP. Objednávka prišla z Terasy t...
Pešie

12. OSR: poza krematórium cez Viničnú a lom do Tepličan
Pozývame Vás objavovať nové lokality liečivých bylín v pondelok 8.5.2017. Vtedy by nás mal...
Pešie

13. PSR: z rázc. N. Klatov myslavskou magistrálou cez Bašku na Grunt
Pozývame Vás lesnou magistrálou ponad Myslavský potok v rámci projektu OZ EKO -LUDIA Poznaj svoj reg...
Pešie

36. KPČ: do Herľan na erupciu gejzíra
Pozývame Vás na erupciu gejzíra vo štvrtok 27.4.2017. Ak bude pršať tak len na otočku. Ak s...
Pešie

II. presun autom: na V. Milič
Pozývame Vás na podujatie 2 klubov KTMK Košice, ktoré robia 39. ročník pochodu priateľsta peš...
Pešie

12. PSR: Náučným chodníkom na Vrabčie skaly
Pozývame Vás náučným chodníkom na Vrabčie skaly na veľkonočný pondelok 17.4.2017 Nazbierali ...
Pešie

11. OSR: poza Pereš a Lorinčík pod Kodydom
Vo veľkonočnú sobotu 15.4.2017 Vás pozývame na túru lesmi okrajom Košíc, aby ste si nazbieral...
Pešie

10. OSR: cez Kamenčie za hubami
Mimoriadna túra na objednávku turistky sa odohrala v rýchlosti v nedeľu 9.4.2017. Na smsky sa mi k n...
Pešie

I. presun autom: pod Szadvár cez Acsko dol.
Pozývame Vás na túru s vlastnými autami do NP Aggtelek na pešiu prieskumno - ekologickú foto túru v ...
Pešie

11. PSR: Z Krásnej na Heringeš alebo pod Heringeš
Pozývame Vás za výhľadmi v sobotu 4.3.2017 na 3.PSR akciu. PSR má dva zmysly a to Poznaj SR alebo P...
Pešie

35. KPČ: z botanickej záhrady ku gajdovke
Pozývame Vás na túru s prehliadkou BZ pred túrou v nedeľu 26.2.2017. Kto nemá záujem o exotické orc...
Pešie

9. OSR: dolinou Kamenného potoka
Pozývame Vás na túru do okolia Košíc v sobotu 11.2.2017.
Pešie

10. PSR: cez Košickú horu
Pozývame Vás na nenáročnú prechádzku spevnenou cestou z Lingova na Zelený dvor v sobotu 4.2.2017 v r...
Pešie

8. OSR: z Poľova cez M. Idu do Šace
Pozývame Vás na ľahkú pešiu túru do okolia Košíc v nedeľu 22.1.2017. Cestou sa najeme š&iacu...
Pešie

9. PSR: do 14.00 u Ďuriho
2. ročník pre EKO LUDIA a ich projekt Poznaj Slovensko začíname 9. PSR -Poznaj svoj re...
Pešie

7. OSR: na rozhranie 2 okresov v kavečanskom chotári
Pozývame Vás na ďalšie objavovanie kavečianskeho chotára v utorok 6.12.2016 Buď nás chodník ...
Pešie

28. MHD: z potulky na NCH sídliskom KVP
Pozývame na túru NCH po potulke alebo pred v sobotu 3.12.2016. Potulku organizuje MIC Košice a spr...
Pešie

6. OSR: cez Brezovú dolinu a Stredné pece do Suchej doliny cez Vitalinu
Pozývame Vás objavovať nové zákutia kavečianskych stráni v utorok 29.11.2016. Trasa: 10.15 h. Vital...
Pešie

5. OSR: za objavmi do okolia Bankova
Pozývame Vás na objavy do okolia Bankova v sobotu 26.11.2016. Trasu sme začali na H, Bankove. Okolo...
Pešie

4. OSR: objavujeme Uholník a Stredné pece
Pozývame Vás za objavmi Uholníka a Stredných pecí v utorok 22.11.2016. Ja idem s tým...
Pešie

8. PSR: popri kaplnke pod Strážnu
Pozývame Vás zaspomínať si na zosnulých turistov ku kaplnke v sobotu 19.11.2016. Túra je urč...
Pešie

Na prehliadku ľadového Dómu
Pešie

27. MHD: z potulky na túru
Pozývame potulkáčov aj na krátku túru po skončení potuliek začínajúcich sa o 11.00 a 1...
Pešie

3. OSR: objavujeme Valkovú horu
Pozývame Vás na objavnú túru SV až JV okrajom lesov v kavečianskom chotári v pondelok 31.10.2016. K...
Pešie

26. MHD: do Dino parku i so ZOO za polovicu
Pozývame Vás na prehliadku ZOO aj s Dino parkom za polovičné vstupné v sobotu 29.10.2016. Ideme po ...
Pešie

25. MHD: do ZOO so vstupenkou z výstavy o ZOO vo VSM
Pozývame všetkých účastníkov výstavy 30 rokov ZOO na spoločnú prechádzku 10 NCH pomedzi faunu...
Pešie

XVIII. autotúra: z údolia Bodvy do údolia Hornádu
Pozývame Vás na prehliadku kaštieľa bez poplatku predpoludním, ktorú spojíme s pamiatk...
Pešie

7. PSR: cez Pavlov na Nižný Heringeš
Pozývame Vás na túru východným okrajom Košíc v sobotu 10.9.2016.
Pešie

38. VZ: za Sp. Hrhovskými čudami
Pozývame Vás vo štvrtok 8.9.2016 pozrieť si nevšedné výtvory - hrhovské čudá do Spišského Hrhova s p...
Pešie

37. VZ: na Kapušanský hrad nie strmo po ostrohe
Pozývame Vás na Kapušanský hrad pohodlnou lesnou cestou v sobotu 3.9.2016 popri Vajcovke hore na hre...
Pešie

2. OSR: z Pereša cez Lorinčík a Poľov do Ludvíkovho dvora
Pozývame Vás na nenáročnú túru okolím Košíc vo štvrtok 1.9.2016. Hľadáme túry pre PS,...
Pešie

36. VZ: NCH Pramenisko
Pozývame Vás na prechod NPR Pramenisko v pondelok 29.8.2016 - v štátny sviatok. Prameniskom sa dá p...
Pešie

24. MHD: od MHD k MHD cez Panský les
Pozývame Vás menej zdatných i začiatočníkov do lesov v okolí Košíc v sobotu 27....
Pešie

35. VZ: do skanzenu miniatúr pod kalváriou s púťami
Pozývame Vás vlakom zdarma pamiatkami Ľutinej v údoli pohoria Čergov vo štvrtok 25.8.2016. Celý ...
Pešie

6. PSR: Ťahanovským lesom do jeho nových zákutí
Pozývame Vás do nových zákutí ťahanovského lesa v sobotu 20.8.2016 spojenú so zberom toho, čo...
Pešie

34. VZ: náučným chodníkom okolo Liptovskej Tepličky
Pozývame Vás na nenáročnú túru dedinkou roka 2007, po jeho náučným chodníkom úpätím Kr...
Pešie

33. VZ: za ľudovou architektúrou i techn. pamiatkou
Do Pribyliny vlakom zdarma pozývame do skanzenu v nedeľu 7.8.2016 na krakovianskú čipkársku nedeľu. ...
Pešie

32. VZ: objavujeme obec Východnú
Pozývame Vás objavovať krásy obce Východná v utorok 2.8.2016. Nakoľko sa interier dreveníc v...
Pešie

31. VZ: výstup na Ostredok ku symbolickému cintorínu
Pozývame Vás k Vrbickému plesu v utorok 12.7.2016. Ak by sme nestihli bus o 8.30 tak ďalší i...
Pešie

XVII. autotúra: do údolia 2 lesných železníc v pohorí Búkk
Pozývame Vás za krásami pohoria Búkk a to do prekrásnych údolí 2 lesných železníc v He...
Pešie

XVI. autotúra: cez pohorie na divinu a vyhliadku
Pozývame Vas na autotúru cez Zemplínske pohorie na špeciality z diviny v sobotu 18.6.2016. P...
Pešie

34. KPČ: do zákutí Kollmanovej záhrady
Pozývame Vás na Objavovanie so sprievodcom organizovanou MIC Prešov v nedeľu 12.6.2016.
Pešie

30. VZ: novými lokalitami v Šarišskej vrchovine
Pozývame Vás na objavnú túru do Šarišskej vrchoviny v utorok 7.6.2016. Cestou budeme zbierať ...
Pešie

5. PSR: za motýľmi a stromami do košickej BZ
Pozývame Vás na určovanie exotických i naších drevín i bylín v nedeľu 29.5.2016...
Pešie

29. VZ: za krásami Medzibodrožia
Pozývame Vás na objavnú túru zákutiami a aj pamiatkami Medzibodrožia čiže Južného Zemplína v ...
Pešie

XV. autotúra: do útrob Esztramosa a na vyhliadkovú vežu i zvonicu
Pozývame Vás na XV. autotúru za krásami údolia Bodvy pretekajúcej Aggtelekom v nedeľu 15.5.2016. Na...
Pešie

23. MHD: Račím potokom brigádnicky na Bankov
Pozývame Vás na túru spojenú s brigádou v pondelok 2.5.2016. Túra je síce na objednávku, ale ...
Pešie

4. PSR: za vodným vtáctvom okolo jazera Geča
Pozývame Vás na pozorovanie vtáctva a poznávanie pobrežnej flóry i fauny v sobotu 23.4.2016. Ob&iac...
Pešie

1. OSR: na Rengestov
Pozývame Vás na nové objavy Abova v utorok 19.4.2016. Objavili sme náhernú lokalitu na Rengestove, ...
Pešie

XIV. autotúra: výstup na Kánya vrch a na kosatcový svah s hradom
Pozývame Vás v poradí už na XIV. autotúru Maďarskom v sobotu 9.4.2016. Tentokrát sme zvolil...
Pešie

3. PSR: zostup z Hradovej na Podhradovú
Pozývame Vás na náučnu túru do oblasti Hradovej po oblievačke v pondelok 28.3.2016. Brezový hájik b...
Pešie

2. PSR: pre bylinky na pretrávenie.
Pozývame Vás na zber bylín pre lepšie trávenie v sobotu 26.3.2016. Nakoľko nás zo zberu vyhn...
Pešie

28. OMR: výstup na Szár hegy.
Pozývame Vás na kalváriu - Szár hegy do Sátoraljaújhely v sobotu 19.3.2016. Jarmok vraj zvykne byť...
Pešie

Na brigádu do bylinkového lesa
Pozývame Vás na túru do oblasti Holice pondelok 14.3.2016 menej známymi cestičkami za účelom brigády...
Pešie

33. KPČ: na objavko do Prešova
Pozývame Vás na tzv. Objavovanie Prešova, ktoré organizuje MIC Prešov v nedeľu 13.3.2016. Jedna sku...
Pešie

1. PSR: ponad budúci cestný tunel
Pozývame Vás na spoločnú túru za poznaním regiónu v sobotu 27.2.2016. Tohto roku raz mesačne...
Pešie

28. VZ: za ikonami do okolia Bardejova
Pozývame Vás na akciu, ktorú robí TIC Bardejov pri príležitosti svetového dňa sprievod...
Pešie

22. MHD: novým chodníkom na Bankov i späť
Pozývame Vás na túru do okolia Bankova v sobotu 6.2.2016, kde sa bude konať i zimné stretnutie turis...
Pešie

Po stopách pamätných stromov v mikroregióne Hornád
Pešie

21. MHD: cez Hŕbok z Vitaliny
Pozývame Vás na objavnú túru v stredu 16.12.2015. Boli sme len dve, ale trasa sa nám páčila, lebo z...
Pešie

27. OMR: výstup na Sátoraljaújhely hrad
Pozývame Vás na zrúc. stredovekého hradu utorok 17.11.2015. Cestou výhľady na Medzibodrožie a Zempl&...
Pešie

27. VZ: okolím dvoch klimat. kúpeľov vo V. Tatrách
V štvrtok 12.11.2015 pozývame Vás na spoznávanie okolia 2 tatranských osád a to V. Hágov a T. Polia...
Pešie

26. VZ: NCH v NPR 5. stupňa Pramenište
Pozývame Vás na potulku jesennou tatranskou prírodou v piatok 6.11.2015 Najprv pôjdeme znače...
Pešie

25. VZ: k Wolkrovym jazierkam
Pozývame Vás lesmi podtatranských letovísk a k Wolkrovým jazierkam v utorok 3.11.2015. V Koš...
Pešie

20. MHD: okolo Hornádu
Pozývam Vás na posledné zhliadnutie zarastených brehov Hornádu v piatok 30.10.2015. Na jar to už bu...
Pešie

XIII. autotúra: do raja minerálnych prameňov a studničiek
Pozývame Vás do rozprávkového raja studničiek a prameňov Zemplínskom pohorí okresu Sár...
Pešie

24. VZ: na prešovskú kalváriu.
Pozývame Vás na prešovskú kalváriu v sobotu 19.9.2015. Ideme hneď zrána, aby sme domov prišli pred d...
Pešie

23. VZ: okolo Tatr. Lomnice a astronómickým náučným chodníkom v St.Lesnej
Pozývame Vás v sobotu 29.8.2015 na túru okolím Tatr. Lomnice a St. Lesnej. V parku hotela Sl...
Pešie

22. VZ: výstup na tatranskú krížovú cestu a k pliesku na malom kúpeľnom okruhu
Pozývame Vás vo štvrtok 27.8.2015 na Smokoveckú krížovú cestu. Nakoľko ide o krátku túru tak ...
Pešie

21. VZ: k Rakytovským plieskam
Pozývame Vás na túru do V. Tatier vo štvrtok 20.8.2015. Ak budeme 2 ideme na krížovú cestu. ...
Pešie

20. VZ: do skanzenu v Pribyline: sa nekonalo. Len okolo Štrbského plesa pre zhoršenie počasia
Pozývame Vás do skanzenu v Pribyline v nedeľu 16.8.2015. V prípade zhoršeného počasia v sobot...
Pešie

19. VZ: za objavmi nových zákutí Štrbského Plesa
Pozývame Vás objavovať zákutia Štrbského Plesa v utorok 11.8.2015. V tých horúčavach je lepši...
Pešie

19. MHD: na vyhliadkovú vežu
Pôvodnú túru za objavmi Hanisky sme po dohode na AS zrušili kvôli horúčavam a šli na túru okol&iacut...
Pešie

18. VZ: do Važeckej jaskyne
Pozývame Vás na potulku Važcom vo štvrtok 30.7.2015. Vstupy do jaskyne sú na každu celú hod. od 9.0...
Pešie

17. VZ: Trenčiansky hrad
Pozývame Vás na prehliadku Trenčína v utorok 28.7.2015. Vstupy do hradu sú vždy po celej hodi...
Pešie

16. VZ: k Lúčanskému vodopádu a do kúpeľov
Pozývame Vás na prehliadku kúpeľov Lúčky v utorok 21.7.2015. Nakoľko sme museli na prípoj č...
Pešie

15. VZ: do areálu snov.
Táto túra bola náhradou za Šutovský vodopád. Zišli sme sa len dve a na jej návrh sme šli do T...
Pešie

14. VZ: do Martina za históriou
Pozývame Vás v utorok 14.7.2015 do Martina Etnografické múzeum Martin utorok - nedeľa 9.00-17.00 s...
Pešie

13. VZ: Brusno kúpele
Pozývame Vás na prehliadku kúpeľov Brusno v sobotu 11.7.2015. Túra vhodná pre tých, ktorí maj...
Pešie

18. MHD: s MHD cez Široký dol.
Pozývame Vás na ochutnávku a hubárčenie vo štvrtok 2.7.2015 s MHD do Mestských lesov.
Pešie

32. KPČ: Motoráčikom do Gombaseku
Dávame Vám na známosť túto akciu Koš. detskej histor. železnice, ktorá sa koná v sobotu 27.6.2015. ...
Pešie

17. MHD: na potulku náučnými chodníkmi v ZOO
Pozývame Vás do ZOO na potulku lesmi a lúkami po 4 náučných chodníkoch vo štvrtok 25.6.2015....
Pešie

16. MHD: cez Kamenné na 54. LSKTMK k Diane
Pozývame Vás do neznámych zákutí lesoparku mesta Košíc v v sobotu 6.6.2015 pri pr&iacu...
Pešie

XII. autotúra: do zákutí maďarského pohoria Zemplín - Zemplénhegység
Pozývame Vás na autotúru Zemplínskym pohorím s absolvovaním 2 peších trá...
Pešie

Od jazera k jazierku
Pozývame Vás na túru úpätím Slanskych vrchov od jazera k jazierku v utorok 19.5.2015. Jazie...
Pešie

15. MHD: prechádzka botanickou záhradou zdarma
Pozývame Vás na prehliadku celej BZ v piatok 15.5.2015. V prípade dažďa sa to obmedzí...
Pešie

Na brigádu do Račieho potoka
Pešie

12. VZ: históriou soľnej cesty
Pozývame Vás na soľnú cestu Medzibodrožím v štvrtok 9.4.2015. po Veľkej Noci. Skôr sa nedá, l...
Pešie

11. VZ za históriou do údolia Rimavy
Pozývame Vás za pamiatkami a krásami údolia Rimavy v nedeľu 5.4.2015. Ráno v Jesenskom zájdeme pozr...
Pešie

10. VZ za stredovekými pamiatkami okolia Jesenského.
Pozývame Vás do okolia Jesenského 3.4.2015 na Veľký Piatok. Navštívime Rim. Janovce a Hodejo...
Pešie

31. KPČ: okolo Svinice
Pretože cestou na AS som uviazla s MHD v zápche tak pred nosom mi bus zavrel dvere. Po dohode sa po...
Pešie

9. VZ: dol. Roztoka cez údolné svahy Somára až k Humencu a protiľahlému úpätiu Hradu-Stráž
Pozývame Vás na túru úpätím Humenca a údolím Hornádu v utorok 24.3.2015.
Pešie

Zaniknutým posvätným hájom k Balwankew a na miesta histórie
Pozývame Vás na posvätné miesta Slovanov či Keltov, cez miesta, kde kedysi stálo hradisko a či starý...
Pešie

8. VZ: Hybe a Maša
Pozývame vás na prehliadku rázovitého mestečka Hybe a baníckeho múzea v Maši v nedeľu 15.3.20...
Pešie

7. VZ: okolo Tarbucky
Pozývame Vás spoznávať zobúdzajúcu sa jarnú prírodu Medzibodrožia v nedeľu 8.3.2015. Omša v ...
Pešie

6. VZ: pamiatkami údolia Torysy
Pozývame Vás na skvosty do údolia Torysy v nedeľu 1.3.2015. V Pečovskej N. Vsi je omša až o 10.30 ...
Pešie

5. VZ: za históriou Popradu a okolia
Pozývame Vás objavovať zákutia mesta Poprad vo štvrtok 26.02.2015. Kostol sv. Egídia skúsim...
Pešie

4. VZ: Mikulášskymi tradíciami
Pozývame Vás na potulku zdarma až do Liptovského Mikuláša. Tam bude potulka už v piatok 20.2.2015 o ...
Pešie

3. VZ: ku Gotthardovmu mostu zo 14. stor.
Pozývame Vás do 2. najväčšej obce Medzibodrožia v utorok 17.2.2015 za krásou zimnej prírody a...
Pešie

2. VZ: zo Sabinova do Prešova na objavy
Pozývame Vás na potulku Sabinovom pred objavmi Prešova so sprievodcom v nedeľu 15.2.2015. Do kostol...
Pešie

1. VZ: za históriou Bielu
Pozývame Vás na objavnú túru Medzibodrožím vo štvrtok 12.2.2015. Nezabudnite OP. Sme v pohra...
Pešie

26. OMR: svätenie tokajských vín v Sátoraljaújhely
Pozývame Vás na podujatie Svätenie vín, ktoré sa koná v nedeľu 25.1.2015 v Sátoraljaújhely v ...
Pešie

14. MHD: k Svetlej puste
Pozývame Vás na objavnú túru do okolia Barce v pondelok 12.1.2015.
Pešie

13. MHD: okolo jazera k Amorovi
Pozývame Vás na poldennú poslednú tohtoročnú prechádzku do zákutí oddychový zón jednej mestsk...
Pešie

30. KPČ: kultúrnymi pamiatkam Košickej kotliny
Pozývame Vás na krátku túru pamiatkami obcí v nedeľu 28.12.2014. Nakoľko sme nemali spoj ta...
Pešie

12. MHD: Košickými mokradiami a NCH KVP 1. časť.
Pozývame Vás do nevšedných zákutí v okolí Kremnickej ulice a naučnou trasou KVP v nede...
Pešie

11. MHD: z Bankova do BZ na med.
Pozývame Vás na pešiu túru vo štvrtok 20.11.2014 po cyklo trase k BZ na med, propolis, medovinu a vč...
Pešie

25. OMR: pamiatky mesta Sátoraljaujhely - túra k výročiu Outdoor Clubu
Nakoľko v pondelok 17.11.2014 je v Maďarsku pracovný deň tak ideme sa tam pozrieť na mapy a prospekt...
Pešie

29. KPČ: za objavmi na výstavu relikvií a do kláštora
Pozývame Vás na tzv. Objavovanie v Prešove so sprievodcom v nedeľu 9.11.2014. Pred potulkou zájdeme ...
Pešie

Údolím Gombarovho jarku a Vrbice
Pozývame Vás na zaujímavú objavnú túru v stredu 5.11.2014. Zistili sme, že prítoky i ...
Pešie

XI. autotúra: na kapustový deň do Bódvaszilás
Pozývame milovníkov špecialit z kapusty na kapustový deň bez mäsa do Bódvaszilás v sobotu 25....
Pešie

10. MHD: výstup na Vrabčie skaly.
Pozývame Vás na náhradnú trasu miesto túry do Buzice a to na Vrabčie skaly s MHD.
Pešie

Dúbravou zo Šemše do Šace
Pozývame Vás do bazových a dubových lesov na bylinky a huby pre naše zdravie.
Pešie

9. MHD: do šípkového raja
Pozývame Vás na zber šípok medzi Hŕbok a Verčovú.
Pešie

Z Borkúta cez Kendický kríž do Kendíc
V nedeľu 28.9.2014 pozývame Vás na stretnutie turistov - veteránov.
Pešie

28. KPČ: na Slivkový festival do Granária
Pozývame Vás do Jablonova n/T., kde si pozrieme program Slivkového festivalu v Granáriu. Priamy sp...
Pešie

5. ročník Karpatskej vandrovky
ZAŽITE DOBRODRUŽSTVO S NAMI Pridajte sa k odvážnym vytrvalcom s dobrým srdcom. Sobota 20. septembe...
Pešie

X. autotúra: prechod Viničnými vrchmi
V sobotu 20.9.2014 Vás pozývame na podujatie do tejto maďarskej obce. Pozvánku sme dostali od orga...
Pešie

IX. autotúra: výstup na Človečiu a Bielu skalu.
V nedeľu 14.9.2014 Vás pozývame na 9. autotúru do okolia Telkibánye a Bózsvy. V týchto dvoch lokalit...
Pešie

Planinou Moldavského vrchu na festival
Pozývame Vás v sobotu 6.9.2014 na nenáročnú túru planinou Moldavského vrchu. Cestou zber húb.
Pešie

Cérovou dubinou.
Pozývame Vás do lesov Košickej kotliny.
Akcie

6 hours bike & fun
3. ročník úspešného športovo-oddychového-zábavného stretnutia rekreačných bicyklistov, bežcov...
Pešie

27. KPČ: za históriou ovčiarstva na Liptov
Pozývame Vás do kolísky ovčiarského syra, za históriu ovčiarstva, paličkovej čipky, modrotlač...
Pešie

26. KPČ: cirkevné pamiatky Lipian a Prešova
Pozývame Vás na prehliadku mestečka Lipany pred židovským objavovaním v Prešove. Nádherná sy...
Pešie

Pod tatranské štíty k chate kpt. Morávka
Pozývame Vás s Ankou Pawlowskou na Popradské pleso, lebo minule nám neprialo veľmi počasie. Za Triga...
Pešie

25. KPČ: Kežmarok a Strážky
Pozývame Vás na prehliadku starobylého Kežmarku a Ľubice. V nedeľu sa skôr dostaneme do jeho štýlovo...
Pešie

24. KPČ: NKP Hronský Beňadik v Slovenskej bráne
V rámci voľného cestovania cez leto Vás pozývame na prehliadku cirkevného got. skvostu zo stredoveku...
Pešie

Do Mengusovskej doliny
Pozývame Vás do Mengusovskej doliny k Popradskému plesu. Chodník k vodopádu Skok je nepriecho...
Pešie

23. KPČ: po stopách Mórica Beňovského
Pozývame Vás v nedeľu do mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR) Sp. Sobota. Omša v kostole je o 10.00...
Pešie

K obrovskému vodopádu.
Pozývame Vás na túru po dohode k obrovskému vodopádu a späť. Je to 3 km na Zamkovského chatu z Hrebi...
Pešie

22. KPČ: do arboréta Borová hora
Pozývame Vás do arboréta vo Zvolene na Borovej hore. Vyše 1000 taxonov rúží, rododendrónov a ...
Pešie

Z arboréta astronomickým chodníkom
Pozývame Vás do rozkvitnutého tatranského arboréta v Tatr. Lomnici. Tip mi dala Anka Pawlowská. Vra...
Pešie

8. MHD: z Myslavy cez Bašku a Lorinčík do Pereša
Pozývame Vás na prechádzku cez Pútny kopec. Pozor na salaš Polaček na Perešskej ceste. Takto čapujú...
Pešie

VIII. autotúra: roklinami a planinami Aggteleku v okolí Jósvafô
Pozývame Vás do najdhšej doliny so stádami voľne pasúcich sa koní. Jedlo a pitie z vlastných...
Pešie

7. MHD: po stopách slávnej bitvy
Pozývame Vás na túru so zberom bylín a húb po stopách slávnej stredovekej bitky, ktorá opäť u...
Pešie

6. MHD: Račím potokom ku koniarni
Pozývame Vás opäť do doliny Račieho potoka. Tentokrát na rozhraní jara a leta.
Pešie

Cez Červený vrch na trasu svätej Alžbety
Pozývame Vás na túru časťou trasy sv. Alžbety v úseku Červený vrch - Nižná Myšľa. Tento úsek by mal...
Pešie

24. OMR: novymi trasami v pohraničí
Pozývame Vás spoznávať kopce v okolí Fúzérkajaty. Došlo k prepojeniu dvoch slovenských obc&i...
Pešie

Údolím Inovského potoka v pohorí Popriečny
Pozývame Vás v rámci veľkonočných prázdnin na objavovanie Inovskej doliny. Každý účastník mu...
Pešie

21. KPČ: zákutia Fintíc a Nižnej Šebastovej
Pozývame Vás na zákutia Fintíc so sprievodcom. Cestou do Fintíc si pozrieme kúpele Išľ...
Pešie

Za jarnou kvetenou na Zatínsky luh
Pozývame Vás za krásou lužných lesov, plávajúcich mokradí, kvetenou a vtáctvom Južného Zempl...
Pešie

Zber fliaš vo vzácnom biotope.
Pozývame Vás na brigádu do cesnakového lesa. Pred brigádou 8,5 km trasa cez Sajkov do lesa na Holici...
Pešie

Okrajom Salašníckej brázdy za novými objavmi.
Pozývame Vás objavovať zákutia okresu Trebišov v oblasti Salašníckej brázdy. Sledovali sme u...
Pešie

Výstup na Avaš
Pozývame Vás na krátku, no zaujímavú túru Južným Zemplínom, kam trasy SLZT nepovedú. ...
Pešie

K najnižšiemu miestu SR
Pozývame Vás do najnižších miest SR spoznávať Južný Zemplín a okres Trebišov, pretože ...
Pešie

20. KPČ: Prešovské hradby a veže
Pozývame Vás na tzv. Objavovanie Prešova tentokrát zdarma so spievodcami. Začiatok je o 14.00 h. pr...
Pešie

Krása v ľade ukrytá
Pozývame Vás na prehliadku výtvorov z víkendovej trojdňovej akcie: Tatry Ice Master 2014. Na...
Pešie

19. KPČ: za históriou Abova na výstavu krojov
Pozývame Vás na výstavu krojov z regiónu Abov, do ktorého patrí naše mesto. Je to náhrada za ...
Pešie

5. MHD: prechádzka rozprávkovým lesom a Suchou dolinou
Pozývame Vás na prechádzku rozprávkovým lesom s výhľadom na mesto.
Pešie

18. KPČ: atmosféra Vianoc v Prešove
Pozývame Vás do Prešova na tzv. Objavovanie s tamojšími sprievodkyňami za 1,50€. Pred p...
Pešie

Jeseň v unikátnej nevšednej úžine.
Pozývame Vás do unikátnej úžiny s ochutnávkou lesných plodov na zvýšenie imunity. Zistili sme pribl...
Pešie

Cez Uhrinče do Kavečian
Pozývame Vás na túru do okolia Košíc hrebeňom Uhrinča. V tomto lese bolo viac dobrých bedl&i...
Pešie

K starým dubom na Holú horu
Pozývame Vás na zber jesenných húb do oblasti Dargovských vrchov. Návratom z Dargova od č. d. 10 o:...
Pešie

4. MHD: údolím Račieho potoka cez baňu na Bankov a okolo BZ na Kalváriu
Pozývame Vás do údolia zaniknutej železničky spojenú so zberom lesných plodov.
Pešie

VII. autotúra: Slivkovou cestou po okrese Fehérgyarmat
Pozývame Vás na autotúru do rezervácie Bereg po tzv. Slivkovej ceste (Szilva út). Termín je 2...
Pešie

17. KPČ: za hudbou do Čečejoviec
Pozývame Vás na podujatie GOS Rožňava, za hudbou na gotickú cestu. Navštívime ref. kostol v Č...
Pešie

I. autom po SR: na rodeo show zdarma, expozície za 50% vstupného
Pozývame Vás na ródeo v rámci Country festu v Nestville parku. Vstup zdarma a expozície za 50...
Pešie

Cez Čerepešské zuby
Pozývame Vás ku skalným útvarom v hrebeni Bogoty s výhľadmi za hranice nášho územia. Túru sme začal...
Pešie

23. OMR: Zemplínským pohorím do Telkibánye
Pozývame Vás na túru Zemplínskym pohorím, ktoré je pokračovateľom Slánskych vrchov za ...
Pešie

16. KPČ: 7 divov mesta Spišská Nová Ves
Pozývame Vás na Dni mesta pozrieť si jej 7 divov. V ten deň ide aj nostalg. vláčik, ale pre dôchodco...
Pešie

Černicovou trasou po hrebeni
Pozývame všetkých, ktorí ju poznali, zaspomínať si pri 5. výročí tragickej udal...
Pešie

15. KPČ: na Zborovský hrad so sprievodcom
Pozývame Vás na potulku Zborovský hrad, ktorú organizuje www.nasbardejov.sk Pred potulkou si obzrie...
Pešie

22. OMR: maďarskou Turnianskou pahorkatinou na rozhraní Aggteleku a Cserehátu
Pozývame Vás na objavnú túru v pohraničí na rozhraní Aggteleku a Cserehátu 7.30 h. H...
Akcie

Rozsutec 2013
Akcie

Pozvánka
Pozvánka na spomienkovú slávnosť na Zbojníckej chate k 140. výročiu založenia Uhorského karpa...
Pešie

VI. autotúra: krasovým pohorím Szalonna
Pozývame prihlásených účastníkov na 8 km túru k Martonyi kláštoru a na Csengô tetô v krasovom...
Pešie

21. OMR: umelecké, národopisné a gastronomické stretnutie Slovákov vo Vagashute
Pozývame Vás na gastro festival s kultúrnym dedičstvom do slovenskej obce Vágáshuta v srdci Zempl&ia...
Pešie

20. OMR: na hrad Szadvár
Pozývame Vás do oblasti Dolného vrchu rozprestierajúceho sa na oboch stranách št. hr. s hájmi v obla...
Akcie

Šumná jazda
Vyrazte s nami na Šumnú jazdu! Všetkých milovníkov cyklistiky srdečne pozývame na 2. r...
Akcie

60. celoslovenský zraz KST a 44. stretnutie TOM 2013
60. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov (TOM) 4. júla - 7. júla 2013 v Bratislave (Zlaté ...
Pešie

Pešo v Raji
OOCR Slovenský raj informuje o akci Pešo v Raji, ktorá je určená pěším turistom. Odporúčané...
Akcie

13. medzinárodná olympiáda IVV 2013
V dňoch 25. až 29. júna 2013 sa bude konať 13. ročník olympiády IVV vo Val Gardena a South Ty...
Pešie

19. OMR: do Kékedu inakadiaľ.
Pozývame Vás opäť na objavno - pracovnú túru za pamiatkami Kékeda a Felsôkékeda. Potrebujeme vedieť...
Pešie

18. OMR: za objavmi pohraničia
Pozývame na pracovnú túru ohľadne prejdenia neznačkovanej poľnej cesty idúcej do 1. obce za hranicou...
Pešie

Európske stretnutie baníkov a hutníkov v Košiciach
Túto akciu prikladám z dôvodu záberov z pochodu, lebo šlo o jedinečnú, možno už neopakovanú pr&iacut...
Pešie

V. autotúra: v objatí Tisy
Dávam Vám do pozornosti v poradí 5. autotúru na nedeľu 2.6.2013 do kraja, ktoré v tvare V zvi...
Pešie

14. KPČ: za rytiermi a kvetenou Turnianskeho hradu.
Pozývame Vás tentokrát na rytierske slávnosti pod Turniansky hrad spojenú s krátkou túrou okolo ryb...
Pešie

13. KPČ: nostalgickým vlakom do Spišského Jeruzalema
Pozývame Vás na akciu organizovanú KHKV Haniska v spolupráci s Terra Incognita KSK alebo naopak. Ak...
Pešie

Z Boliarova do Čižatíc
Pozývame Vás za objavmi zákutí Oľšavy a jej priľahlých lesov a hájov. Buď prejdeme do Čižat&i...
Pešie

3. MHD: Alpinskou magistrálou na Furmanec
Pozývame Vás na neznačkovaný nenáročný chodník kopirujúci autocestu nad ním vedúcu na ...
Pešie

17. OMR: Májovým údolím k historickým miestam
Pozývame Vás na krátku túru Májovým údolím pod dva kopce, kde sa rodila história rodov a v&ia...
Pešie

Z Ruskova do Bohdanoviec cez lesy a lúky.
Pozývame Vás na hubovo bylinkovú túru úpätím Hradiska do Bohdanoviec cez lesy a lúky. Huby s...
Akcie

Na bicykli v raji
Radi by sme Vás upozornili na akciu s názvom „Na bicykli v raji“, ktorú pripravila Oblas...
Pešie

Cez nove mosty
Pozývame Vás za objavmi zákutí Hornádu, do oázy ticha a šumenia vody. Túra sa uskutoční...
Pešie

Zákutiami Rákoša do Vyšnej Myšle
Pozývame Vás za novými objavmi prírody spojenú so zberom bylín a možno aj húb. Boli s...
Pešie

12. KPČ: objavujeme Bardejov
Pozývame Vás na potulku za objavmi Bardejova so sprievodcom za 1€. Pred potulkou si prezrieme ...
Akcie

37. Jilemnického jarná 25-ka
KST Manín Považská Teplá a mesto Považská Teplá v spolupráci so základnou školou Považská Tep...
Akcie

VIII. Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči
Klub turistov mesta Košice, Oddiel pešej turistiky Turistického odboru Telovýchovnej jednot...
Pešie

Zákutiami Košickej kotliny
Pozývame Vás na bylinky a možno aj prvé huby do lesných zákutí medzi Čakanovce, Tršťany a Ďur...
Pešie

11. KPČ: objavujeme sakrálne stavby v Solivare
Pozývame Vás na prehliadku sakrálnych stavieb pod vedením skúsených sprievodcov z Prešova. Ob...
Pešie

2. MHD: po stopách úzkokoľajky
Pozývame Vás na krátku túru okolím bane po stopách úzkokoľajky. Z dôvodu sneženia sme prechá...
Pešie

Cez Pinzatorky
Pretože o Bardejov do 10.3.2013 nik neprejavil záujem, pozývame Vás na prechádzku jarnou Košickou ko...
Pešie

Okolo Potokov
Pozývame Vás na nenáročnú túru v okolí Jahodnej.
Pešie

Objavujeme Abov - Isten domb (Boží vrch)
Pozývame Vás na nenáročnú krátku túru do miest našich predkov a nových premien krajiny. Prezrieme si...
Pešie

10. KPČ: rezbárske umenie Abova
Pozývame Vás na krátku túru pohraničným Abovom za rezbárskym umením z histórie Vianoc a na po...
Pešie

16. OMR: na zabíjačku a adventský jarmok do obce Mikoháza
Pozývame Vás na nenáročnú túru spojenú so zabíjačkou a adventským jarmokom v obci Mikoháza. N...
Pešie

Z Drienovca ku kaplnke sv. Rócha.
Pozývame Vás na nenáročnú trasu do jesennej prírody ochranného pásma Slovenského krasu. Na z...
Pešie

K novej vyhliadkovej veži.
Pozývame Vás k novej vyhliadkovej veži. Pretože z dôvodu blata sa do lesa Pinzatorky od vyhliadky a...
Pešie

Ku gotickej kaplnke sv. Anny pod Vápennou jaskyňou
Pozývame Vás do záveru Turnianskej kotliny ku gotickej kaplnke sv. Anny učupenej vo svahu Silickej p...
Pešie

IV. autotúra: naprieč Zemplínskymi vrchmi
Pozývame Vás na autotúru do srdca Zemplínskych vrchov v Maďarsku. Je to kultúrno poznávacia ...
Pešie

Historickým motorákom do Levoče a späť.
KHKV pozýva na rozlúčku s nostalgickou sezónou. Pripájam ich plagát, kde je všetko, čo potrebujete ...
Pešie

Za vodným vtáctvom
Pozývame Vás opäť na Európsky deň vtáctva k Perínskym rybníkom na pozorovanie migrujúc...
Pešie

Šarišskou vrchovinou zo Širokého do Kluknavy
Pozývame Vás na hrebeňovku v Šarišskej vrchovine s výhľadmi a na pútnicke miesto. Na hranic...
Pešie

15. OMR: dni kultúrneho dedičstva v Sárospataku
Pozývame Vás na bezplatnú prehliadku hradu v Sarospataku a zároveň na prehliadku jeho pamätihodnosti...
Pešie

Turistický pochod po trase Slovenskej železnej cesty
Program:08.00 - 09.30 - registrácia účastníkov pri MsÚ Krompachy09.30 - 13.30 - pochod po trase K...
Pešie

Výstup na stratovulkán Strehový vrch 777,77 m
Pozývame Vás na túru s pozvoľným stúpaním zákutiami stratovulkánu Strehový vrch 777,77 m. ...
Pešie

9. KPČ: z hradu do kaštieľa a k chudobe
Pozývame Vás na vlastnú túru s časovo lepšie rozvrhnutým plánom ako akcia nostalgickým vlakom v tom...
Pešie

8. KPČ: z Prešova za objavmi do Hanušoviec nad Topľou
Pozývame Vás za objavmi Prešova organizovanými MIC Prešov (slobodomurári) a pamiatkami Hanušoviec na...
Pešie

Náučnými chodníkmi v Juskovej Voli
Pozývame Vás na nenáročnú ľahkú túru naučnými chodníkmi v okolí Juskovej Voli a na ...
Pešie

14. OMR: na hradný festival do Abaujváru
Pozývame Vás na nenáročnú túru historickým Abovom na hradný festival, ktorý sa uskutoční na m...
Pešie

Bodvianskou pahorkatinou.
Pozývame Vás na prechádzku pohraničím.
Pešie

7. KPČ: cez Šarišský hrad do Jakubovho mesta za objavmi
Pozývame Vás na objavovanie Veľkého Šariša s MIC Prešov a na prehliadku Šarišského hra...
Pešie

Z Hummla do Zlatej doliny
Pozývame Vás na nenáročnú hoc dlhšiu túru po širokých lesných cestách v okolí Medzeva pod Kloptaňou....
Pešie

Karpatská vandrovka 2012
Karpatská nadácia pozýva odvážnych vytrvalcov s chuťou podporiť dobré veci na východnom Slovensku na...
Pešie

Po stopách Bitky pri Rozhanovciach na lesné maškrty
Pozývame Vás na prechádzku po miestach a pamiatkach historickej bitky spojenú so zberom húb, jahodo...
Pešie

1. MHD: cez planinu Čemper na bitevné pole
Pozývame Vás na nevšednú udalosť, ktorej podrobný program som našla už dávnejšie a na plagáte všetko...
Pešie

Rudohorská 100
ŠK MAGNEZIT FERONA KOŠICE organizuje pre všetkých milovníkov prírody a turistiky nons...
Pešie

6. KPČ: po stopách organizátora výtvarného života v Prešove
Mikuláš Jordán (1892-1977) Dátum narodenia: 7.6.1892Miesto narodenia: Prešov Mikuláš Jordán ...
Pešie

5. KPČ: Muránskou strelou na hradné hry na Muránskom hrade
Pozývame Vás na Hradné hry nostalgickým vlakom, kde si záujemca musí dopredu rezervovať l&ia...
Pešie

Po stopách histórie a remesiel v Above
Pozývame Vás na nenáročnú túru s pojenú s kultúrnym zážitkom i zberom húb. a ochutnávkou jahôd. Na ...
Pešie

Za nárcismi cez Verecinu
Pozývame Vás na ľahkú túru po mikroregióne Kecerovce na rozhraní dvoch krajov. Narcisy odkvitnuté....
Pešie

Cesta hrdinov SNP: Bratislava - Donovaly
Traja kamaráti sa vydávajú Cestu hrdinov SNP. Žiaľ, len na jednu etapu: Bratislava ...
Pešie

Výstup na Margitu
Pozývame Vás na nenáročnú a pomerne lacnú túru s výstupom na Margitu a cez Vyšný čaj na ornitológick...
Pešie

III. autotúra: krajom jazier na hrad, kde kráľ dal erb Košiciam
Pozývame Vás na III. autotúru s názvom: Krajom jazier na hrad, kde kráľ dal erb Košiciam Hlavným ...
Pešie

Výstup na Javorinku
Obec Čierna Lehota Vás pozýva na 1.ročník turistického výstupu na Javorinku (k hrobom padlých ...
Pešie

Do vtáčieho raja s ďalekohľadom
Pozývame Vás na prehliadku vtáčieho raja po náučnom chodníku v okolí Senných rybníkov. Krátky čas ...
Pešie

Rozkvitnutými lúkami Dobšinského kopca do Rakovca
Pozývame Vás na nenáročnú hrebeňovku, s výhľadmi na Slovenský raj a Dobšinú, kde na lúkach rozkvitaj...
Pešie

Prechod Turnianskou kotlinou
Pozývame Vás na nenáročnú veľmi ľahkú prekrásnu túru Turnianskou kotlinou, údolím prameňov, jazier a...
Pešie

Stredom Košickej kotliny do Košíc
Túra bola konaná na objednávku neorganizovanej skupiny vykonnejších turistov - výletníkov, ale nakoľ...
Pešie

Brigáda s prekvapením
Pozývame Vás v spolupráci s OZ Eko Ľudia na brigádu čistenia turistického chodníka, naučného chodník...
Akcie

Prvý jarný bikertest
Prvý jarný bikertest - časovka jednotlivcov na bicyklochKategórie: A chlapci 15-18 rokov, rok nar...
Pešie

Jarnou prírodou za zaujímavosťami v údoli Hornádu
Pozývame Vás na nenáročnú túru údolím Hornádu. Z Kysaku sme šli príjemnou lesnou cestou, ktorá vyú...
Pešie

4. KPČ: za históriou Veľkej Noci
Pozývame Vás na túru pohraničným Abovom po stopách minulosti i prítomnosti. Trasu sme začali...
Pešie

Popod Napoleónov klobúk do doliny Ružínka
Pozývame Vás na túru do oblasti Napoleónovho klobúka a netradičnou cestou cez ŽS Ružín späť do Malej...
Pešie

13. OMR: za jarným vínkom a muštom okolo Vysokého vrchu /Magas hegy/ do Ungvárskych pivníc
Pozývame Vás na túru spojenú s jarným trhom tokajských vín a ochutnávkou tokajských muštov v...
Pešie

Potulka Horným Abovom
Pozývame Vás na krátku túru Horným Abovom s nevšednými výhľadmi a novodobým "hradom". Vybrala som r...
Pešie

Snehové kráľovstvo tufovej roklinky
Pozývame Vás na poobedňajšiu potulku do oblasti zaniknutých lomov v lesoch tiahnucích sa medz...
Akcie

Predvianočný mikrotrek
Blíži sa čas vianočný a my nie a nie spraviť dogtrekking. Tak sme sa rozhodli spraviť ho...
Pešie

8. ročník pochodu Košice - Budimír (na pamiatku Bitky pri Košiciach v r. 1848)
TOM Krtko a Spolok na podporu skrášľovania Košíc pozýva na 8. ročník pochodu Košice - ...
Pešie

Za 2 € údolím Hornádu z Markušoviec do Chraste nad Hornádom
Pozývame Vás na zaujímavú túru zákutiami v údolí Hornádu len za cenu 1,99 €, ktoré si však musíte do...
Pešie

Túra k 5. výročiu Outdoor Clubu
Pozývame na túru pri príležitosti 5. výročia nášho Outdoor Clubu. Okolo kaplnky sv. Rócha smetisko...
Pešie

433. Lunochod KVT Košičana s Outdoor Clubom
Pozývame na nevšednú túru v spolupráci s KVT Košičan s vedúcim lunochodeckých trás na denný 433. Lun...
Pešie

Ku kaplnke ..... na minútu ticha ..... zaspomínať si na .....
Pozývame Vás na uctenie si pamiatky našich zosnulých priateľov turistiky. Nenáročná veľmi ľahká túra...
Pešie

Krížom krážom po svahoch Makovice
Pozývame Vás na túru do okolia Makovice. Z doliny Mokrého potoka sme odbočili na bočnú rozbitú asf...
Pešie

Na stredoveký festival dobrej nálady
Pozývame Vás na túru spojenú so vstupom do stredovekého mesta remesiel, dobrého vína a hudby. Túra...
Akcie

Jesenný mini BIKE FEST
"Skončilo sa leto, bicykle však zimovať nemusia.Príďte si vychutnať jesennú prírodu na dvoch kole...
Akcie

ŚKANDINÁVIA 2012
Tradičnú geografickú expedíciu Škandinávia 2012 organizuje Severoslovenská pobočka Slovenskej geog...
Pešie

II. autotúra: údolím Bodvy cez NP Aggtelek do Cserehátu na jesenný festival
Pozývame Vás na II. ročník auto/moto túry, tentoraz Údolím Bodvy cez NP Aggtelek do...
Pešie

K ornitológom do Drienovca
Pozývame Vás na tradičné jesenné Európske dni vtáctva do stacionára pri vyvieračke Berek 13.30-14.30...
Pešie

Z Ortáš do Kráľoviec
Pozývame na nenáročnú túru s výhľadmi po hrebeni Košickej kotliny, ponad bývalé bane a Tufov kaňon. ...
Pešie

Lesmi z Olšovian cez Sady nad Torysou do Košickej Novej Vsi
Pozývame Vás do lesov Košickej Kotliny rozprestierajúcich sa medzi sadmi. Zastavili sme sa na náme...
Pešie

3. KPČ: na Dni kultúrneho dedičstva do Svinice
Pozývame Vás na koncert starých piesni i tancov, folklóru a ukážok historického šermu skupiny Aramis...
Akcie

Batizovské pleso
KST Prieslop pozýva svojich členov a priateľov turistiky dňa 17. septembra 2011 na turistický zájazd...
Akcie

5. ROČNÍK NICOLAUSBIKETOUR 2011
Aby sme splnili všetky body Stanov Nicolausbiketour, zvolili sme pre tento rok nasledovnú trasu, k...
Pešie

K sv. Anne pri Poproči na maškrty a huby
Pozývame Vás na pondelňajšiu pešiu túru ku kostolíku sv. Anny z Poproča do Novačian. Cestou maškrte...
Pešie

Dolinou Hummel na maškrty a huby.
Pozývame Vás na ľahkú túru dolinou Hummel až pod Ovčinec a návratom ponad Malú Zlatú dolinu späť d...
Pešie

Banskou dolinou na vrchol Čiernej hory a cez Roháčku dole do Margecian
Pozývame Vás na prechod neznámou Banskou dolinou. Rozhodla som sa fotografovať načapované pivo, le...
Pešie

Ondavskou vrchovinou do Giraltoviec
Pozývame Vás na prechod časťou Ondavskej vrchoviny do Raslavickej brázdy. Milo nás prekvapili v cu...
Pešie

Výstup na Tureckú
17. ročník výstupu na Tureckú. Otvorenie akcie na chate Turek o 11.00 hod. Individuálny výstup z ...
Pešie

12. OMR: čokoládový festival v Szerencsi
Pozývame na festival čokolády do Szerencsu spojenú s prehliadkou kostolov a hradu, ktorý leží...
Pešie

Výstup na Trostie
info: Obecný úrad Gočovo tel.: 00421 (0)58/788 32 80 fax: 00421 (0)58/78...
Pešie

Zamutov - Juskova Voľa
Pozývame na túru podhorím Slanských vrchov po nedávno zriadenej cyklotrase, cez miesta, kde viedla l...
Pešie

2. KPČ: na Šarišský hrad
Pozývame Vás na na prehliadku Šarišského hradu.
Akcie

Deň Rainerovej chaty
Zábavno-športové podujatie pre všetkých návštevníkov. Vstup voľný. Kontakt:Rainerova chata0907 910...
Pešie

11. OMR: severnou zelenou Cserehátom na maškrty a huby
Pozývame Vás na krajinársky zaujimavé scenérie pre fotografov po trase severnej zelenej hrebeňovkou ...
Pešie

10. OMR: 11. hradné dni na hrade Boldogkô
Pozývame Vás na 11. hradné dni na hrad Boldogkô v Maďarsku. Cestou späť sa zastavíme v Gônci ...
Pešie

9. OMR: krasové útvary v maďarskom pohraničí pri obci Hidvégardó
Pozývame na mimoriadnú túru za poznaním pohraničných oblasti Turnianskej kotliny.
Pešie

8. OMR: severnou zelenou cez najvyšší bod Bodvianskej pahorkatiny
Pozývame na mimoriadnú túru za účelom spoznávania prírody a pamiatok v pohraničnej oblasti ...
Pešie

1. KPČ: prechádzka 2 parkmi a pamätihodnosťami - Parchovany a Trebišov
Pozývame Vás na nenáročnú ľahkú túru 2 zámockými parkmi s fotografovaním hlavne vodného vtáct...
Akcie

Šľapaj do Poproča
Klub slovenských turistov POPROČ Pripravuje a zároveň Vás pozýva na XXII. ročník turisti...
Pešie

Plešiveckou planinou krížom po modrej značke
Pozývame Vás na prechod krížom cez Plešiveckú, geomorfologicky najvýznamnejšiu, planinu po modrej ...
Pešie

Hrebeňom Čergova z Geraltova do Hertníka
Pozývame Vás do prírody Čergova na hrebeňovku - cestu SNP - medzi Nad Závadkou a Bukovým vrchom cez ...
Pešie

7. OMR: do najväčšieho mesta Medzibodrožia v Maďarsku k rieke Tisa - hranica 2 žúp
Pozývame Vás na prehliadku najväčšieho mesta maďarskej časti Medzibodrožia Cigándu a na pláže rieky ...
Pešie

Hrebeňom Malých Pienin do Litmanovej
Pešie

Potulky Abovom v okolí \"Bitky pri Rozhanovciach\"
Pozývame na túru do oblasti Pinzatoriek, odkiaľ zhliadneme generálku historickej bitky (11.00 h.-12...
Pešie

Za krásou Miglinca
Pozývame na prechod Jasovskou planinou a jej najmenšou planinou Miglinc so škrapami a závŕtmi z Drie...
Pešie

6. OMR: Sárospatak - Alžbetiné slávnosti narodenia
Pozývame Vás na Alžbetiné slávnosti z príležitosti jej narodenia do Sárospataku na bohatý ned...
Pešie

Májový výstup na Haľagoš
Pozývame Vás na hoľnatú horu Haľagoš s výhľadmi do daleka.
Pešie

5. OMR: cez Domašku do Kékedu a opálovou cestou do Trsteného pri Hornáde
Pozývame na túru k svahom kaldery cez Domašku a lúky do Kékedu, kde je možné kúpiť tvrdý ovčí...
Pešie

4. OMR: za históriou do okolia vrchu Kassa /Košice/
Pozývame Vás na výstavu gobelínov do obnovemého Vay kaštieľa v Golope a na 3 hod. potulku pam...
Pešie

TURISTICKÝ PRECHOD SLOVENSKOM
TURISTICKÝ PRECHOD SLOVENSKOM Poďte s nami sledovať (prípadne sa pripojiť) turistický pre...
Akcie

V. Košické hornádske mosty a mostíky
ŠŠK KAC Jednota Košice Turistické oddiely mládeže Krtko a ...
Akcie

34. MAGNEZITÁRSKA 60-ka
ŠK MAGNEZIT FERONA KOŠICE ...
Pešie

turistický hviezdicový výstup na Lúšice
info: http://www.roznava24.sk/clanky?extend.95027_Vystup-na-Lusice.220
Akcie

1. máj 2011 - Slávnostné otvorenie cyklotrasy Spišská Belá - Tatranská kotlina
Otvorenie cyklotrasy sa uskutoční v nedeľu 1. mája 2011 o 14:0...
Pešie

Výstup na Zeme
Obec Rožňavské Bystré a Poľovnícka skupina Gerlach pozýva všetkých milovníkov turistiky a prírody na...
Pešie

K Hrhovskému vodopádu jarným krasom
Pozývame Vás na ľahkú túru po tzv. turnianskej cyklotrase popod Horným vrchom s návštevou Hrhovského...
Pešie

K miestu zjavenia ...
Pozývame Vás na túru po krížovej ceste k pútnickému miestu v Slánskych vrchoch.
Pešie

MEMORIAL Ing. MIKULÁŠA BAJKAYA
Pozývame všetkých kolegov,priateľov,členov turistického oddielu TK FLOKY na pietn...
Pešie

Drienovecko - moldavskou planinou
Pozývame Vás na túru ochranným pásmom Slovenského krasu s návštevou kaplnky sv. Rócha.
Pešie

Lužnými lesmi okolo Tice k narodeniu Bodroga
Pozývame Vás na túru po hrádzi Latorice k jej sútoku s Ondavou, do miest, kde sútokom 2 riek vzniká ...
Pešie

K sútoku Tople s Ondavou
Pozývame na túru k sútoku Ondavy s Topľou a po hrádzi Ondavy do Horoviec.
Pešie

Po stopách Augustiniánov v Šarišskej vrchovine
Pozývame Vás do Križovianskej doliny po stopách Augustianov. Zaujímava trasa sprvu zasneženým úd...
Pešie

Okolím Domašky
Pozývame Vás zúčastniť sa pochodu okolím Domašky, ktorú organizuje PZ Domaška.
Pešie

Malebné zákutia okolia Bodrogu
Pešie

3. OMR: do rodiska sv. Alžbety
Pozývame Vás na deň úmrtia sv. Alžbety po kultúrnych pamiatkach mesta Sárospatak.
Pešie

K rašelinovému jazierku nad Chabžanmi
Pešie

I. autotúra: na Rákoczyho hrad Regéc
Reportáž o túre nájdete v "Reportážach" na portáli, alebo si ju môžete prečítať na nasledujúc...
Pešie

Z Turnianskeho hradu do Zádielskej doliny
Túrou podporujeme účasť na akcii: Jubilejný XV. ročník POCHOD ZA ZDRAVÍM SLOVENSKÝM KRASOM Organi...
Pešie

Pozvánka na Jesenné ohňe na Siveckých lúkach
Týmto by som chcel všetkých pozvať na Jesenné ohne na lúkach pod Sivcom. Jedná ...
Pešie

Prechod Koniarom
Pešie

2. OMR: tam, kde mali a majú Košice svoje vinohrady a k najkrajšej synagóge v Maďarsku
Pozývame Vás do oblasti, kde Košice v stredoveku mali vinice.
Pešie

Účasť na II. r. stretnutia priaznivcov KST na vrchole Vihorlat
Pešie

Výstup na Minčol v pohorí Čergov
Pozývame Vás na túru Čergovom s výstupom na Minčol.
Pešie

Za históriou a umením do Hnileckej doliny
Pešie

1. OMR: na festival vín do Tolcsvy
Za účastnícky poplatok sme mali možnosť podľa mapky, ktorú sme pri kúpe lístka spolu s...
Pešie

Cez vrch Šugov 488 m
Pozývame Vás na objavnú túru cez hrebeň Šugova, ležiaceho medzi Jasovom a Počkajom.
Pešie

K Sivému jazeru
Pozývame Vás k Sivému jazeru.
Pešie

K slaným minerálnym prameňom a sv. Anne nad obcou Ovčie
Pozývame Vás na Slanú vodu.
Pešie

Bradlové pásmo medzi Šarišským Jastrabím a Kamenicou
Pozývame Vás na túru Bradlovým pásmom.
Pešie

Planinou Horného vrchu Slovenského krasu
Pozývame Vás na túru Horným vrchom.
Cyklo

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Lyžiarske

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Vodné

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Jazdecké (na koni)

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Vysokohorské

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Krasové (jaskynné)

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Dogtrekking | Mushing

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Geocaching

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Skialpinizmus

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Lezenie a bouldering

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Kemping a karavaning

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.
Zdravotne postihnutých

Pridaj túru.
Zaregistruj svoj klub a buď prvý, kto pridá prvú túru tohto druhu.

Partneri

Turistický bazárSzlovakia-utazas
lacná dovolenka, last minute dovolenka, CA Androméda tour Liptovský MikulášFROGYWEAR - Pohodlné merino oblečenie na outdoor/travel/leisure aktivity. Šité na Slovensku.
Enable - tvorba web stránok, webdizajnOutdoor Club - turistika a značkovanie
AIR - TRANSPORT EUROPEUbytovanie na Slovensku
Slovakia 3D - panorámy Slovenska, virtuálne prehliadkyUbytovanie na Liptove
LBike CYKLOCENTRUMOUTDOOR filmy
GPS navigácia, Navigácia v mobile, GPS mapyScandinavia.sk
Karpatská vandrovkaReefe - pro PHOTO fullservice
LED baterkyDenník Relax
TouristportalTúryTuristikaVybavenieReportážeGaléria

Všetky práva vyhradené 2018, www.touristportal.eu, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu
designed by REEFE